องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับเหล่าศิลปินและนักแสดงชื่อดัง ชวนคนไทยทำความดีรับปีใหม่ ด้วยการมอบ “กล่องช่วยชีวิต หรือ Box of Life  ซึ่งบรรจุสิ่งของที่จำเป็นต่อการรอดชีวิตของเด็ก ๆ  ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคหัด อาหารบำบัดฉุกเฉิน เม็ดทำน้ำสะอาด และผ้าห่ม เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีโอกาสรอดชีวิตจากโรคร้าย ภัยพิบัติ และความทุกข์ยาก โดยในปีนี้มีเหล่าคนดังมากมายมาร่วมเป็นผู้ให้ นำโดย นิชคุณ หรเวชกุล เบลล่า ราณี แคมเปน และเจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข

 

 

ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ยูนิเซฟนับเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กให้รอดชีวิตได้มากที่สุดในโลก โดยในปี 2561 ยูนิเซฟได้ช่วยให้

  • เด็กกว่า 6 ล้านคน ทั่วโลก ได้รับการบำบัดจากภาวะขาดสารอาหารรุนแรง
  • เด็กกว่า 7 ล้านคน ทั่วโลก ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด
  • ประชากรกว่า 3 ล้านคน ทั่วโลก ได้รับบริการด้านสุขอนามัยรวมถึงน้ำสะอาด

 

ถึงแม้ว่าการทำงานของยูนิเซฟในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะมีส่วนช่วยให้เด็กหลายล้านคนรอดชีวิต แต่ใน ปีที่ผ่านมายังคงมีเด็กอีกกว่า 6 ล้านคน ที่ต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่ป้องกันได้ เช่น การขาดแคลนน้ำสะอาด ภาวะขาดสารอาหารรุนแรง โรคหัด และความหนาวเย็น

 

ทั้งนี้ แต่ละกล่องช่วยชีวิตจะบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคหัด อาหารบำบัดฉุกเฉิน เม็ดทำน้ำสะอาด และผ้าห่ม มูลค่ากล่องละ 999 บาท โดยโครงการฯ มีเป้าหมายที่จะส่งมอบกล่องช่วยชีวิตให้ได้ 2,500 กล่อง ให้ถึงมือเด็ก ๆ ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้  

 

****** ปีใหม่นี้ มาร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาค Box of Life ที่คุณสามารถช่วยเหลือเด็ก ๆ นับล้านให้มีโอกาสรอดชีวิต…ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคมนี้ การบริจาคกล่องช่วยชีวิต 2 กล่อง ผู้บริจาคจะได้รับกระเป๋าผ้าแทนคำขอบคุณฟรี 1 ใบ นอกจากนี้ ใบเสร็จจากโครงการกล่องช่วยชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย *****

 

ดูรายละเอียดการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ www.unicef.or.th/boxoflife

 

 

Share This